Bebras

 
 

Join Contest

Prøveoppgaver fra år 2016 - 4. - 5. trinn

Utfordringen er nå i gjennomsynsmodus, det vil si at når du vil få fasiten så snart du klikker på et svaralternativ eller Lagre.

VIKTIG: Fordi du deltar anonymt, vil svarene dine bli slettet når du lukker nettleseren. Hvis du lukker den, vil du ikke kunne fortsette der du slapp eller få vite resultatene dine.